Zonnepanelen op daken, welke uitdagingen?

Zonnepanelen en dakveiligheid

Duurzaamheid ten koste van Veiligheid?

Al ruim 20 jaar is het onze missie te zorgen dat op alle daken in Nederland veilig gewerkt kan worden. Mede door onze inspanningen hebben wij gebouweigenaren wijzer gemaakt met betrekking tot dakveiligheid. Afgelopen jaren is, naast dakveiligheid, het thema dakduurzaamheid steeds belangrijker geworden. Middels feedback vanuit de branche hebben wij helaas gemerkt dat dakduurzaamheid steeds vaker ten koste gaat van dakveiligheid.

Dakduurzaamheid = dakveiligheid 

Onder duurzaamheid verstaan wij niet alleen maatregelen om het milieu minder te belasten, maar ook de duurzame inzetbaarheid van mensen door het zorgen voor een veilige werkplek. Door de energietransitie op daken lijkt het thema duurzame inzetbaarheid van mensen ondergeschikt te raken aan de doelstelling om de CO2 uitstoot te verminderen. Aangezien het huidig en toekomstige overheidsbeleid, middels het Klimaatakkoord, erop gericht is vooral zonne-energie op te wekken via daken en gevels, is de verwachting dat de problematiek op daken alleen nog maar groter wordt.

Groeiende problematiek op forse toename zonnepanelen op daken

Toen enkele jaren geleden de energietransitie in een stroomversnelling is gekomen, is enorm geïnvesteerd in PV panelen/zonnepanelen op daken. Voor het omlaag brengen van de CO2 uitstoot en het milieu is deze ontwikkeling natuurlijk een erg goede zaak. Echter, door het aanbrengen van deze PV-panelen zijn een reeks aan nieuwe problemen ontstaan:

Toetreding daken

Tijdens het ontwerp en aanbrengen van PV-panelen wordt niet altijd rekening gehouden met het betreden van daken voor onderhoudswerkzaamheden. Vaak komen wij tegen dat daken compleet vol gelegd zijn met panelen zonder aanvullende veiligheidsvoorzieningen. Met als gevolg dat op deze daken dan niet meer veilig gewerkt kan worden.

Verwijdering dakveiligheidssystemen 

Ook zien wij regelmatig dat bestaande dakveiligheidssystemen deels zijn verwijderd. Of bijvoorbeeld dat de PV-panelen over de bestaande dakveiligheidssystemen geplaatst zijn waardoor deze valbeveiligingssystemen niet meer te gebruiken zijn. Onverstandig en met een verlaagde dakduurzaamheid als gevolg.

Gevelonderhoudsinstallaties

Steeds vaker komt het voor dat gevelonderhoudsinstallaties niet meer veilig gebruikt kunnen worden. Daken die tot aan de dakrand gevuld zijn met PV-panelen zorgen ervoor dat het niet meer mogelijk is om tussentijds in- of uit de werkbak van de installatie te stappen. De installatie is beperkt inzetbaar en daardoor kunnen gevels maar deels onderhouden worden. Stroom- en bedieningskabels blijven hangen achter de PV-panelen en gaan kapot of snijden door. Hierdoor vallen installaties stil langs de gevel en moet personeel vanuit de hangbak externe hulp inschakelen om gered te worden.

Ontbreken bouwkundige dakinspecties.

Een ander probleem betreft zonne-installaties welke zijn geplaatst zonder het uitvoeren van de juiste bouwkundige dakinspecties.
Denk hierbij aan:

o   Mogelijk instorten van het dak door extra ballast.
o   Waterschade door lekkages bij plaatsing op verouderde dakbedekking.
o   Extra schade door het niet snel en veilig kunnen verhelpen van deze lekkages.
o   Panelen die van daken afwaaien bij een storm.
o   Instorten van daken met lichte dakconstructies omdat hemelwaterafvoeren en noodoverlopen niet geïnspecteerd en gereinigd kunnen worden.
o   Schade en brand door blikseminslag door oneigenlijk verwijderen van bliksemafleiding systeem of verkeerd aansluiten van de elektrische installatie aan de  bliksemafleiding.

Elektrocutie gevaar

De elektrische installatie van zonnestroom-installaties wordt niet altijd door erkende installateurs geïnstalleerd. Dit heeft elektrocutie- of brandgevaar op daken tot gevolg. Note: bij een steekproef uitgevoerd door VvE Belang bleken 64 van 65 zonnestroom-installaties niet goed geïnstalleerd te zijn.

Periodieke inspectie

Tevens eisen steeds meer verzekeringsmaatschappijen een periodieke inspectie (Scope 12) van de elektrische onderdelen van zonnestroom-installaties op daken. Op veel daken zijn deze inspecties nu niet meer veilig uit te voeren.

 

Compleet dakonderzoek 

Dakveiligheid en dakduurzaamheid kunnen elkaar kunnen versterken mits  er een aantal belangrijke stappen gezet worden tijdens het ontwerpproces van PV-installaties op daken. Deze stappen bundel je tezamen in een compleet dakonderzoek.Veenman Dakveiligheid voert als deskundige en onafhankelijke partij dit in opdracht uit.

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
·         Dak en gevel risico-inventarisatie in relatie tot ontwerp van PV-panelen.
·         Bouwkundige dakinspectie.
·         Historisch of bouwkundig onderzoek van de dakconstructie met eventueel aanvullende constructieberekeningen.
·         Windbelastingsberekeningen.

Periodieke keuring / -inspectie

Daarnaast zorgen wij voor de volgende inspecties:

·         Jaarlijkse keuring dakveiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
·         Periodieke inspectie gevelonderhoudsinstallaties.
·         Periodieke inspectie zonne-stroominstallaties.

Wilt u meer informatie over bovenstaande problematiek inclusief stappenplan neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Alle persoonsinformatie wordt verwerkt conform onze privacyverklaring.