Voor een veilige werkplek op hoogte
Certificering

Certificering

Wij staan al jaren voor hoge kwaliteit van onze adviezen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat bij komst van het nieuwe keurmerk voor de valbeveiligingsbranche wij onze processen daarop afgestemd hebben. Sinds 2018 is Veenman Dakveiligheid Advies & Training dan ook gecertificeerd conform de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9935. Voor de volgende processen hebben wij dit keurmerk behaald:

  • BRL 9935 deel 01 Ontwerp van dakveiligheidsvoorzieningen op platte daken
  • BRL 9935 deel 03 Inspectie & Onderhoud.
Het keurmerk mag alleen worden afgegeven door een certificerende instantie die hiervoor geaccrediteerd is door de Raad voor de Accreditatie. Wij zijn dan ook gecertificeerd door SGS Intron. De Nationale Beoordelingsrichtlijn 9935 (verder te noemen BRL 9935) is een KOMO-procescertificaat. Daarmee betreft het een kwaliteitsnorm, die het proces beschrijft van het ontwerpen, aanbrengen, inspecteren en onderhouden van voorzieningen tegen valgevaar op daken of hieraan gerelateerde werkplekken. Dit keurmerk is opgezet door diverse branche-gerelateerde partijen zoals installateurs, adviseurs en inspectiebureaus met als doel duidelijkheid te verschaffen in een wirwar van wetten, regels en richtlijnen inzake veiligheid op daken.

Bent u van plan om een nieuw gebouw te laten ontwerpen? Of bent u voornemens uw bestaande gebouwen te voorzien van voorzieningen tegen valgevaar? Dan is de BRL 9935 hét middel om snel en efficiënt de juiste partners te selecteren.

Of wilt u weten hoe de BRL 9935 voor u van toegevoegde waarde kan zijn? Kijk dan op de website van Stichting Nivoh.