Waarom dakveiligheid?

Totaalconcept dakveiligheid

Waarom dakveiligheid?

Uw dak een onveilige werkplek?

Neem actie!

Uw dak een onveilige werkplek?

Waarom dakveiligheid?

Bestaande bouw en nieuwbouw

Waarom dakveiligheid?

Waarom dakveiligheid?

Aansprakelijkheid

De gevolgen van een val van hoogte worden vaak onderschat. Naast persoonlijk leed voor het slachtoffer, familie, vrienden en collega’s zijn werkgever, werknemer en gebouweigenaar samen verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel dat op hoogte werkt. Bij een onverhoopt incident loopt u als gebouweigenaar het risico op strafvervolging als u niet heeft gezorgd voor een veilige (werk)omgeving. Daarnaast riskeert u boetes van de Arbeidsinspectie, imagoschade en stillegging (voor een langere duur) van de werkzaamheden op de getroffen locatie.

Aanpak

De Arbowet, het Bouwbesluit, het Bouwprocesbesluit en de Arbocatalogus platte daken en RI&E glas- en gevelbranche zijn hier heel helder in:

Bestaande bouw in de praktijk

Veel bestaande objecten missen de juiste veiligheidsvoorzieningen om veilig inspecties en onderhoud te kunnen uitvoeren. Zoals eerder vermeld worden daken en gevels steeds vaker voor kortdurende werkzaamheden betreden. Daardoor bevinden steeds meer personen zich op daken in onveilige situaties, met alle gevolgen van dien.

Het uitvoeren van een RI&E en het bepalen van de juiste maatregelen en het uitwerken in een correct plan van aanpak dient gedaan te worden door een deskundige. Veenman Dakveiligheid heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van deze RI&E’s. Daarnaast begeleiden wij opdrachtgevers bij het proces van het creëren van veilige daken middels ons Totaalconcept Dakveiligheid.

Nieuwbouw in de praktijk

Het veilig uitvoeren van onderhoud aan daken en gevels is als eis opgenomen in het bouwbesluit van 2012. De opdrachtgever van het te bouwen object blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het opleveren van een veilig gebouw. In de praktijk blijkt dat opdrachtgevers en gebouwontwerpers onvoldoende kennis in huis hebben om hier tijdens het ontwerp voldoende aandacht aan te besteden. Het gevolg is dat gebouwen nog altijd worden opgeleverd met verkeerd gekozen maatregelen of verkeerd ontworpen systemen. De consequentie: na de bouw moeten er alsnog aanpassingen te worden uitgevoerd.

Totaalconcept dakveiligheid bestaande bouw en nieuwbouw

Wij brengen advies uit op het gebied van zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Zeker in het geval van nieuwbouw is de ontwerpfase hét moment om goed na te denken over veilig beheer en onderhoud van het dak. In het bouwbesluit 2012 is dit zelfs als vereiste opgenomen.

Vergunningverstrekkers dienen het ontwerp hierop te toetsen. De verantwoordelijkheid voor een veilig ontwerp ligt echter bij de opdrachtgever. Te vaak zien wij nog dat in het ontwerp onvoldoende rekening is gehouden met het veilig beheer en onderhoud van de schil van het gebouw, met alle risico’s van dien. Daarnaast wordt tijdens de bouwfase nog steeds te vaak besloten zaken achterwege te laten. Hierdoor ontstaan werksituaties op gebouwen waarbij er sprake is van schijnveiligheid.

Na het aanbrengen van valbeveiligingsvoorzieningen bent u nog niet klaar. Instructies voor personeel en derden dienen te worden opgesteld, personeel dient getraind te worden en middelen dienen periodiek geïnspecteerd te worden. Veenman Dakveiligheid biedt u ondersteuning tijdens dit gehele traject.

Bekijk de voorbeeldrapportages die onderdeel uitmaken van ons totaalconcept dakveiligheid! 

Meer weten over Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie?

Bekijk dak RI&E
Klantenservice 088 325 83 00

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Alle persoonsinformatie wordt verwerkt conform onze privacyverklaring.