Onderhoud / Levenscyclus

Periodieke keuring valbeveiligingssysteem

Onderhoud / Levenscyclus

Periodieke Controle PBM’S

Onderhoud / Levenscyclus

Actualisatie dak RI&E

Onderhoud / Levenscyclus

Periodieke keuring valbeveiligingssysteem

De valbeveiliging op uw dak moet minstens eenmaal per jaar worden gekeurd of na een val. Veenman Dakveiligheid Advies & Training verzorgt deze periodieke keuringen. Wij zijn niet merkgebonden en fabriceren of installeren valbeveiligingsproducten niet zelf. Wel kunt u ons inschakelen als u verzekerd wilt zijn van deskundig en onafhankelijk advies over uw valbeveiliging en andere veiligheidsvoorzieningen op uw dak. Hoe de keuring er precies uitziet, is afhankelijk van het merk en type valbeveiligingssysteem op uw daken.

Klik hier voor een compleet overzicht van onze inspecties

Periodieke keuring PBM’s

Het keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is wettelijk verplicht. Dit dient minstens 1x per jaar te gebeuren of na een val. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat het keuren wordt uitgevoerd door een deskundige inspecteur.

Klik hier voor een voor meer informatie.

Actualisatie dak RI&E

De RI&E dient actueel te zijn. Wanneer een RI&E is uitgevoerd en de werkwijze verandert, er komt een nieuw proces bij of een nieuw productie gebouw, dan dient de RI&E opnieuw te worden uitgevoerd. Ook bij een grote renovatie zal de RI&E opnieuw moeten worden gedaan. Wanneer jarenlang de processen en werkwijze gelijk blijft is het ook noodzakelijk de RI&E opnieuw te doen of te actualiseren. De wetgever verlangt namelijk dat u continue uw arbeidsomstandigheden verbeterd en toetst aan de stand der techniek. Een vuistregel is om elke 4 jaar de RI&E te actualiseren.

Klik hier voor een voor meer informatie.

Benieuwd naar onze trainingen?

Aanbod trainingen
Klantenservice 088 325 83 00