Advies & Projectbegeleiding Realisatie

Begeleiding offertetraject valbeveiliging

Advies & Projectbegeleiding Realisatie

Advies & Projectbegeleiding Realisatie

Professionele ondersteuning

Advies & Projectbegeleiding Realisatie

Projectbegeleiding offertetraject valbeveiliging

In deze eerste stap na het uitvoeren van een Dak RI&E is het zaak offertes aan te vragen bij diverse leveranciers van valbeveiliging. Het aanvragen en beoordelen van offertes is een complexe zaak en daarnaast is er een grote diversiteit aan producten te verkrijgen met elk hun eigen specifieke voor- en nadelen. Indien gewenst helpen wij u bij de selectie van producten en leveranciers van deze producten die het beste aansluiten bij uw wensen. Daarnaast beantwoorden wij inhoudelijke vragen van aanbieders en beoordelen eventuele alternatieve voorstellen die bij de offertes worden ingediend.

Programma van eisen valbeveiliging

Gedegen kennis van materialen die op de markt worden aangeboden, een goede beoordeling van offertes op volledigheid en het opstellen van een programma kunnen bijdragen aan een lager kostenplaatje en een veiliger dak. Door het onafhankelijke karakter en het kennisniveau van onze organisatie zijn wij uitstekend in staat te bepalen welke aanbieding het beste is voor uw dak. Wij zullen dan ook in overleg met u een Programma van Eisen opstellen waarin wij alle door u gewenste product- en uitvoeringseisen opnemen.

Gedetailleerd Invulbestand voor offerte uitvraag

Wij werken de aanbevelingen vanuit de RI&E’s in aantallen uit in een invulbestand - klik hier voor een voorbeeld. De leverancier moet dit invulbestand gebruiken als onderlegger voor zijn prijsvorming. Tevens is het invulbestand een vaste bijlage bij de offerte. Hierdoor ontstaan er geen onduidelijkheden over hoeveelheden en prijzen en kunt u de verschillende aanbiedingen van de leveranciers op detailniveau met elkaar vergelijken.

Projectbegeleiding aanbesteding en realisatie

Wij voeren de volgende werkzaamheden voor u uit om het gehele uitvoeringstraject in goede banen te leiden:

  • Toetsen en beoordelen van wijzigingen in uitvoering ten opzichte van de gemaakte adviezen;
  • Bijwonen van startwerk- en tussentijds overleg met de leverancier;
  • Inspecties tijdens het werk om de kwaliteit en voortgang te bewaken;
  • Voortgangsrapportages aan de opdrachtgever.

Opleveringskeuring dakveiligheid

Als onafhankelijk adviesbureau laten wij het aanbrengen van valbeveiliging over aan andere partijen. Om zorg te dragen dat u zekerheid heeft dat het plaatsen van de voorzieningen gebeurt conform de adviezen uit de Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie adviseren wij u een opleveringskeuring te laten uitvoeren door een deskundige. Wij kunnen dit voor u verzorgen via het Instituut voor Dakveiligheid (IVDV).

Klik hier voor een voor meer informatie.

Meer weten over oplevering & ingebruikname?

Oplevering & ingebruikname
Klantenservice 088 325 83 00

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Alle persoonsinformatie wordt verwerkt conform onze privacyverklaring.