Voor een veilige werkplek op hoogte

Dakveiligheid

Projectbegeleiding en opleveringskeuring installatie valbeveiligingsvoorzieningen

Wij voeren de volgende werkzaamheden voor u uit om het gehele uitvoeringstraject in goede banen te leiden:

  • Toetsen en beoordelen van wijzigingen in uitvoering ten opzichte van de gemaakte adviezen;
  • Bijwonen van startwerk- en tussentijds overleg met de leverancier;
  • Inspecties tijdens het werk om de kwaliteit en voortgang te bewaken;
  • Voortgangsrapportages aan de opdrachtgever

Opleveringskeuring Stichting Instituut voor Dakveiligheid (IVDV)

Als onafhankelijk adviesbureau laten wij het aanbrengen van valbeveiliging over aan andere partijen. Om zorg te dragen dat u zekerheid heeft dat het plaatsen van de voorzieningen gebeurt conform de adviezen uit de Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie adviseren wij u te allen tijde een opleveringskeuring te laten uitvoeren door een deskundige - klik hier voor een voorbeeld. Wij kunnen dit voor u verzorgen via het Instituut voor Dakveiligheid.

Voor meer informatie over Persoonlijke Beschermingsmiddelen, klik hier.