Bouwkundige dakinspecties

Bij Veenman Dakveiligheid kunt u ook terecht voor diverse bouwkundige dakinspecties.

Bouwkundige dakinspecties

Bouwkundige dakinspecties

De versnelde energietransitie zorgt ervoor dat steeds meer daken worden voorzien van zonnepanelen. Dit zorgt voor een aantal belangrijke vraagstukken voor gebouweigenaren en -beheerders, denk aan:

 • Hoe lang gaat de dakbedekking van ons pand nog mee en moeten we niet eerst renoveren voordat we PV-panelen plaatsen?
 • Storten onze daken niet in als ik PV panelen ga plaatsen?
 • Hoeveel geld moeten wij reserveren voor een toekomstige dakrenovaties?
 • Kan er nog veilig onderhoud gepleegd worden op onze daken?
 • Blijft ons dak wel heel bij een zware storm of waaien de zonnepanelen niet van onze daken?
 • Kan een dakrenovatie de EPC-waarde van ons gebouw verbeteren en zo ja welke bestek/PvE moeten we dan opstellen en uitvragen?

Compleet dakonderzoek Veenman Dakveiligheid

Bij Veenman Dakveiligheid kunt u terecht voor een breed scala aan bouwkundige dakinspecties. Deze inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs en ingenieurs met jarenlange ervaring in ons vakgebied. Daarnaast zijn de bouwkundige dakinspecties goed te combineren met een Dak RI&E of inspectie van de dakveiligheidsvoorzieningen.
Kortom, een compleet dakonderzoek met gecombineerde inspecties voor dakveiligheid, dakduurzaamheid en dakkwaliteit.

Onafhankelijk

Leidt het complete dakonderzoek tot het nemen van maatregelen, dan begeleiden onze deskundigen u bij de vervolgstappen. Denk hierbij aan het opstellen van werkomschrijvingen/bestek, het verzorgen van het offertetraject, inspecties tijdens uitvoering van de dakwerkzaamheden en de opleveringskeuring. Kortom, het gehele proces van de 0-meting tot en met realisatie. Veenman Dakveiligheid behoudt hierbij altijd zijn onafhankelijk positie. De keuze voor leveranciers ligt altijd bij u.

Bouwkundige inspecties en -diensten

 • Dakinspectie (conform NEN 2767);
 • Meerjaren onderhoudsplanning daken;
 • Afschotinspectie en -berekening daken;
 • Wateraccumulatie-inspectie en -berekening daken;
 • Windbelastingsinspectie en -berekening daken;
 • Opstellen begrotingen dakwerkzaamheden;
 • Opstellen werkomschrijving/ bestek/ PvE daken;
 • Begeleiding offertetraject/ aanbesteding dak werkzaamheden;
 • Projectbegeleiding renovatie en nieuwbouw daken;
 • Opleveringskeuring dakwerkzaamheden.

Expertise inspectie bouwgeschil 

Naast onze preventieve dakinspecties kunnen we ook repressief optreden in het geval van een geschil tussen een opdrachtgever en dak aannemer. Onze expertise zal in deze situaties tot een oordeelsvorming leiden die voor beide partijen duidelijkheid geeft.

Wilt u meer informatie of een offerte op maat, neem contact met ons op. 

Benieuwd naar onze trainingen?

Aanbod trainingen
Klantenservice 088 325 83 00

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Alle persoonsinformatie wordt verwerkt conform onze privacyverklaring.