Voor een veilige werkplek op hoogte

Dakveiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het aanbod in persoonlijke beschermingsmiddelen is enorm. Daarom adviseren wij u als opdrachtgever in één van de laatste delen van het proces over de aan te schaffen persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook dient het te kiezen beschermingsmiddel afgestemd te worden op het ontwerp (de Dak RI&E), het geplaatste valbeveiligingssysteem, de gebruiker, de gebruiksfrequentie, de werkzaamheden waarvoor het beschermingsmiddel gebruikt wordt. Veel opdrachtgevers worden hierin graag geadviseerd. Natuurlijk kunnen niet alleen gebouwbeheerders, woningcorporaties en gemeentes bij ons terecht, maar ook gebruikers die dagelijks met de voorzieningen dienen te werken zoals dakdekkers, glazenwassers, onderhoudsdiensten, etc. Indien gewenst kunnen wij deze zaken (zoals harnasgordels en veiligheidslijnen) direct aan u leveren.

Periodieke controle

Periodiek moet worden gecontroleerd of alle getroffen veiligheidsvoorzieningen nog afdoende zijn om een veilige werkomgeving te creëren. Wij voeren jaarlijkse inspecties uit om zorg te dragen dat de daken te allen tijde veilig kunnen worden betreden en dat een veilige werkomgeving blijft gewaarborgd. Tijdens de jaarlijkse inspectie inspecteren wij de geplaatste voorzieningen en de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens beoordelen wij of de instructies en protocollen nog up to date zijn en voeren wij een zogenaamde quickscan uit om te constateren of de RI&E geactualiseerd dient te worden.

Voor meer informatie over Protocollen, Dakveiligheidsplattegronden en Instructies, klik hier.