Voor een veilige werkplek op hoogte

Dakveiligheid

Update Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie

De afgelopen twee jaar hebben we vele Dak Risico Inventarisaties en Evaluaties uitgevoerd van objecten waar al valbeveiliging aanwezig is. Regelmatig schrikken wij van de ernst van de problemen die wij tegenkomen. Vele voorzieningen voldoen niet aan de richtlijnen zoals die tegenwoordig gelden. Ook komen we valbeveiligingssystemen die jaarlijks geïnspecteerd worden maar waarbij toch gebreken zijn.

Denk hierbij aan:

 • Ernstige roestvorming op de ankeringspunten doordat de coating beschadigd is.
 • Ontwerpen die niet voldoen aan de huidige richtlijnen, en waarbij het mogelijk is dat mensen 5 meter vallen voordat het systeem in werking treedt
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen die helemaal niet geschikt zijn voor veilig werken op daken.

Ook treffen we veel valbeveiligingssystemen aan die niet jaarlijks worden geïnspecteerd en onderhouden, waardoor gebreken ontstaan met daarbij alle gevolgen van dien.

Heeft u een Dak RI&E laten uitvoeren en/of persoonlijke valbeveiliging op uw dak laten plaatsen? Check dan of het volgende op uw situatie van toepassing is:

 • De Dak RI&E is vóór 2014 uitgevoerd.
 • Uit de Dak RI&E is naar voren gekomen dat er geen collectieve voorzieningen zoals hekwerken nodig zijn, maar dat het werken met persoonlijke valbeveiliging (kabelsystemen en ankeringspunten in combinatie met PBM’s) is toegestaan.
 • Als toegangsmiddel tot het dak zijn permanente (kooi)ladders aan de gevel gemonteerd.
 • De aangebrachte voorzieningen worden niet periodiek (jaarlijks) geïnspecteerd en onderhouden.

Indien tenminste één van bovenstaande punten op u van toepassing is, houd u dan rekening met het volgende:

 1. In 2014 is de Arbocatalogus Platte Daken aangepast, waarbij het ontwerpen van persoonlijke valbeveiligingssystemen aan strengere eisen is gebonden. Waar voorheen een val zo klein mogelijk moest zijn, mag men nu helemaal niet meer vallen. Ook zijn er strengere eisen ten aanzien van de beginhoogte van een klimkooi en het beveiligen van het aankomstniveau van een kooiladder.
 2. Het niet uitvoeren van periodieke inspecties zorgt ervoor dat eventuele tekortkomingen niet tijdig worden ontdekt. Daarnaast kan achterstallig onderhoud ertoe leiden dat de kwaliteit van de valbeveiligingssystemen ernstig achteruit gaat en dat tekortkomingen niet tijdig worden ontdekt.
 3. Vanuit de Arbowet bent u verplicht een RI&E te actualiseren bij onder andere:
  • Wijzigingen in wet – en regelgeving
  • Voortschrijdend inzicht
  • Veranderingen in technische/productnormen
  • Nieuwe installaties die op het dak worden geplaatst
  • Renovaties en uitbreiding van daken en gebouwen

Wat betekent dit alles concreet voor u?

U als gebouweigenaar vertrouwt er wellicht op dat de situatie op het dak in orde is, terwijl uw object mogelijk niet meer voldoet aan de huidige veiligheidsregels. Indien er een ongeval plaatsvindt, bent u echter verantwoordelijk of kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Wilt u ervan verzekerd zijn dat uw huidige dakveiligheidssituatie up to date is? Neemt u dan contact met ons op en vrijblijvend een offerte bij ons aan voor een actualisatie van uw Dak RI&E.