Voor een veilige werkplek op hoogte

Dakveiligheid

Totaalconcept dakveiligheid

Bestaande bouw en Nieuwbouw

Wij brengen advies uit op het gebied van zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Zeker in het geval van nieuwbouw is de ontwerpfase hét moment om goed na te denken over veilig beheer en onderhoud van het dak. In het bouwbesluit 2012 is dit zelfs als vereiste opgenomen.

Vergunningverstrekkers dienen het ontwerp hierop te toetsen. De verantwoordelijkheid voor een veilig ontwerp ligt echter bij de opdrachtgever. Te vaak zien wij nog dat in het ontwerp onvoldoende rekening is gehouden met het veilig beheer en onderhoud van de schil van het gebouw, met alle risico’s van dien. Daarnaast wordt tijdens de bouwfase nog steeds te vaak besloten zaken achterwege te laten. Hierdoor ontstaan werksituaties op gebouwen waarbij er sprake is van schijnveiligheid.

Na het aanbrengen van valbeveiligingsvoorzieningen bent u nog niet klaar. Instructies voor personeel en derden dienen te worden opgesteld, personeel dient getraind te worden en middelen dienen periodiek geïnspecteerd te worden. Veenman Dakveiligheid Advies & Training biedt u ondersteuning tijdens dit gehele traject.

Diensten

 • Dak RI&E
 • Dak en Gevel RI&E
 • Opstellen van begrotingen
 • Opstellen van een Programma van Eisen
 • Begeleiding van offerteaanvragen
 • Projectbegeleiding
 • Opleveringskeuring conform richtlijnen Instituut voor Dakveiligheid
 • Opstellen van procedures en instructie veilig werken op daken
 • Tekenen van veiligheidsplattegronden voor veilig ingerichte daken
 • Verzorgen van diverse trainingen
 • Periodieke inspectie van valbeveiligingssystemen
 • Periodieke inspectie van persoonlijke beschermingsmiddelen

Wilt u meer informatie of een offerte inzake bovenstaande diensten klik hier.

Uitgangspunten van onze advisering zijn onder andere:

 • Arbowet en Arbobesluit 3.16 Veilig Werken Op Hoogte
 • Bouwbesluit
 • Arbocatalogus Platte Daken
 • A-blad Hellende Daken
 • RI&E Schoonmaak - en Glazenwasserbranche
 • Van toepassing zijnde Europese normen
 • Arbo-informatiebladen

Voorbeeldrapportages

Voorbeeldrapportage Dak RI&E:

Voorbeeldrapportage Gevel RI&E:

Dakveiligheidsplattegrond
Invulbestand
Opleveringskeuring