Voor een veilige werkplek op hoogte
Aanmelden

Trainingen

Toolboxmeetings

Vanuit de Arbowet en in het kader van uw VCA-certificering bent u verplicht uw personeel met regelmaat voor te lichten over de aan hun functie verbonden risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. Wij kunnen deze belangrijke taak voor u uit handen nemen.

Wij behandelen tijdens de toolboxmeeting één veiligheidsonderwerp. Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen waarvoor we een toolboxmeeting kunnen verzorgen.

 • Risico’s bij werken op platte daken
 • Risico’s bij werken op hellende daken
 • Het creëren van een veilige daktoetreding
 • Veilig werken op ladders
 • Gebiedsbegrenzend werken conform Arbocatalogus platte daken
 • Veilig werken met persoonlijke valbeveiligingsystemen
 • Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen ter voorkoming van valgevaar
 • Werken mobiel klimmateriaal
 • Werken op steigers
 • Werken met hoogwerkers

Duur

Een toolboxmeeting duurt maximaal twee uur.

Kosten

De kosten per toolboxmeeting bedragen € 450,- exclusief btw.
Bovenstaand bedrag is inclusief:

 • Voorbereidingswerkzaamheden;
 • Reiskosten binnen een straal van 100 kilometer vanaf Den Haag;
 • Presentielijst deelnemers.

U als opdrachtgever zorgt voor:

 • Presentatieruimte inclusief scherm / wand voor beamer;
 • Koffie, thee.

Planning

Op Aanvraag

Aanmelden

Klik hier voor de algemene voorwaarden die gelden voor onze trainingen.